Web Site Generator

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najważniejszymi osiągnięciami:

REALIZACJEZapraszamy do zapoznania się z naszymi najważniejszymi osiągnięciami:


 • prace ogólnobudowlane przy remoncie autostrady A4, odcinek Wądroże Wielkie „ Krzywa (odwodnienia, umocnienia i profilacja skarp, roboty ziemne, roboty brukarskie) STRABAG POLSKA
 • budowa autostrady A4, odcinek Bolesławiec „ Zgorzelec (odwodnienia, zbiorniki retencyjne i przeciwpożarowe, umocnienia obiektów mostowych i skarp, roboty brukarsko „ drogowe, roboty ziemne) STRABAG POLSKA
 •  budowa nitki autostradowej A18 Lipiany „ Olszyna (odwodnienia, roboty ziemne) HEILIT+WOERNER SP. Z O.O.  
 •  budowa i przebudowa chodników i parkingów miejscowości Piława Górna
 •  budowa chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Łagiewnikach
 •  budowa chodników, dróg i parkingów na terenie gminy Kąty Wrocławskie
 •  budowa boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim „ ORLIK wraz z firmą MEDIA STADION
 •  budowa boiska sportowego ORLIK w miejscowości Krotoszyn wraz z firmą KRODOMEX S.A.
 •  budowa parkingów i kanalizacji na terenie obecnego dyskontu SPAR w miejscowości Wilkszyn wraz z firmą BUDROMOS Sp. Jawna
 •  budowa chodników, parkingów i przebudowa nawierzchni i dróg w gminie Miękinia
 •  przebudowa ulicy Chojnowskiej w Legnicy wraz z firmą BUDROMOS Sp. Jawna
 •  przebudowa ulicy Ziemowita w Legnicy wraz z firmą BUDROMOS Sp. Jawna
 •  przebudowa drogi oraz budowa parkingów i chodników przy ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze „ HEILIT+WOERNER SP. Z O.O.
 •  budowa autostrady A1, odcinek Sójki „ Kowal oraz od węzęł Piątek „ Sójki (odwodnienia, umocnienia obiektów mostowych, roboty ziemne, roboty brukarskie) SISK ROAD AND BRIDGE i SANDO
 •  przebudowa skrzyżowania wraz z pasem włączenia w miejscowości Bardo wraz z firmą HEILIT+WOERNER SP. Z O.O.
 •  budowa chodnika i przebudowa drogi w miejscowości Łagiewniki wraz z firmą SKANSKA S.A.
 •  budowa parkingów i chodników na terenie budynków wielorodzinnych DOMEX”BUD przy ulicy Asfaltowej we Wrocławiu
 •  remont skarpy nasypu na węźle Prochowice w ciągu drogi krajowej, umocnienie koszami gabionowymi „ SKANSKA S.A.
 •  budowa chodników, parkingów i przebudowa drogi w miejscowości Św. Katarzyna w ramach zadania polepszenie parametrów technicznych wraz z firmą SKANSKA S.A.
 •  budowa stacji kontroli pojazdów i maszyn dla BMTI w Środzie Śląskiej HEILIT + WOERNER SP. BUDOWLANA Sp. z o.o.
 • przebudowa ulicy Purkyniego we Wrocławiu „ SKANSKA S.A
 • Równanie dróg i naprawy nawierzchni na terenie gminy Udanin, z którą stale współpracujemy – GMINA UDANIN
 • Remonty nawierzchni oraz przebudowy przepompowni dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich – ZGK Kąty Wrocławskie
 • Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej – Curie od ul. Norwida do Mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu wraz z firmą SKANSKA S.A.
 • Przebudowa drogi powiatowej 2000D w miejscowości Milin ul. Mietkowska – budowa chodnika i przebudowa zjazdów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – ETAP I dla GMINY MIETKÓW
 •  Przebudowa drogi powiatowej 2005D w miejscowości Milin ul. Chłopska – budowa chodnika i przebudowa zjazdów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – ETAP II dla GMINY MIETKÓW
 • Droga powiatowa nr 2020D na odcinku od mostu i Ujeździe Górnym do miejscowości Jarostów wraz z SKANSKA S.A. dla GMINY UDANIN
 •  Modernizacja chodników na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
 •  Przebudowa placu przy Świetlicy Wiejskiej w Milinie – GMINA MIETKÓW
 •  Przebudowa drogi gminnej Konary – Dębki wraz z firmą SKANSKA S.A. dla GMINY UDANIN
 • Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania „Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. – GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
 •  Modernizacja chodnika z kostki betonowej w miejscowości Strzeganowice dla GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
 •  Budowa czteropasmowej drogi łączącej wschodni koniec ulicy Koreańskiej z czteropasmową obwodnicą Tyńca oraz budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Koreańskiej wraz z firmą SKANSKA S.A.
 • Budowa budynku biurowo „handlowego „usługowego wraz z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowa dawnego pałacu Oppersdorfów przy ul. Piotra Skargi – Wierzbowej – Oławskiej we Wrocławiu – SKANSKA S.A.
 • Kolejny etap nakładek asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
 • Modernizacja chodników na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie – GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
 • Remont drogi pożarowej na terenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Wyszyńskiego dla SKANSKA S.A.
 • Przebudowa ścieżki parkowej wraz z oświetleniem – GMINNY OŚRODEK KULTURY W Kątach Wrocławskich
 • Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich – GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
 • Wykonanie toru dla rolkarzy oraz placu z kostki betonowej na terenie gminnym w Kątach Wrocławskich
 • Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania „Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.” – GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
 • Remont drogi krajowej NR 3 w miejscowości JAWOR wraz z firmą SKANSKA S.A.
 • Modernizacja chodników na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, kolejny etap dla GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
 • Przebudowa drogi w ul. Kwiatowej w SMOLCU
 • Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni i konstrukcji dróg wraz z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczyce, od ul. Szkolnej oraz ul. Sportowej wraz z firmą SKANSKA S.A. dla GMINY DŁUGOŁĘKA
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Romnowie – GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
 • Remont boiska na placu zabaw w Pełcznicy
 • Budowa budynku DOLNOŚLĄSKIEGO PARKU INNOWACJI i NAUKI S.A. – etap 2, infrastruktura innowacyjności Dolnego Śląska dla przedsiębiorstw wraz z firmą BUDIMEX S.A.
 • Nawierzchnie chodników przy budynkach C,D i E wraz z firmą CASTELLUM SP. z o.o. dla Inwestora ERJOT we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej
 • Przebudowa ul. MIŁOSZYCKIEJ we Wrocławiu wraz ze SKANSKA S.A.
 • Przebudowa ulic w celu wyznaczenia trasy rowerowej w ciągu ulic Kościuszki i Stawowej we Wrocławiu wraz z firmą ELEKTROTIM S.A.
 • Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Udanin – GMINA UDANIN
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Łubinowej oraz w ul. Motylkowej we Wrocławiu wraz z firmą SKANSKA S.A.
 • Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dla GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
 • Budowa cmentarza w Smolcu – przebudowa drogi pomiędzy nowym i starym cmentarzem